Facebook Följ oss på linkedin

Kompetensakademins utbildningar - En investering i personlig effektivitet, möteseffektivitet och teambuilding

Här ser du Kompetensakademins alla utbildningar.

Personlig effektivitet SmartTime® med möteseffektivitet

3 heldagar, fördelat över två månader

En komplett, strukturerad och effektiv arbetsdag inklusive mötesteknik Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket att göra, tappar…

Personlig effektivitet SmartTime®

2 heldagar + 1 halvdag, fördelat över 2 månader

Personlig effektivitet, få mer gjort, ökad kontroll och minska stressen genom struktur och planering Finns det perioder när du känner dig stressad, u…

Personlig effektivitet SmartMail®

1 heldag + 1 halvdag, fördelat över en månad

Bli uppgiftsstyrd istället för e-poststyrd. Mejlpolicy för struktur och kontroll över din e-post Har du ibland känslan av att mejlen styr din tid? Me…

Möteseffektivitet SmartaMöten®

1 heldag + 1 halvdag, fördelat över 5-7 veckor

Effektiva möten - mötesteknik för bättre resultat med struktur och mål Idag upptar interna möten mellan 25-50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa…

Gruppeffektivitet SmartTime® Aktivitetsbaserat

2 heldagar, fördelat över 2 månader

Er flytt till ny kontorsmiljö blir både effektiv och en positiv förändring för grupp och medarbetare En förändring av kontorsmiljön till aktivitetsba…

Gruppeffektivitet SmartaTeam®

IPU Profilanalys® + anpassat upplägg

Ledning-/arbetsgrupp blir ett team som enklare och snabbare når uppsatta mål Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättni…

Personlig effektivitet SmartTime® - Öppen grupp

1 heldag + personlig coachning, fördelat över en månad

Utbildning i personlig effektivitet för en komplett strukturerad och effektiv arbetsdag Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket…

Personlig effektivitet Uppföljningsdag

1 heldag

Uppföljning hjälper dig att få dina nya vanor att bli bestående Även bra arbetsmetoder behöver fördjupas och utvecklas. Oavsett om du bara vill behål…